Årsavgift

Årsavgift.

Årsavgiften slipper du ikke unna, og den må betales nøyaktig innen fristen for å unngå tilleggsgebyr på opptil 250 kroner.

Årsavgiften er bestemt av politikerne, og det er Skatteetaten som har jobben med å kreve den inn. Det hjelper altså ikke stort å klandre Skatteetaten for selve årsavgiften og størrelsen på den.


Tidligere var det Tollvesenet som sto for denne jobben.


Årsavgiften må også betales i tide innen 21. mars i 2016. Er du lur, legger du regningen til forfall i god tid. Da er du sikret at regningen er betalt innen fristen. Det er temmelig nytteløst å fortelle at man var på ferie eller jobbreise, eller av andre grunner ikke fikk betalt i tide.


Er du usikker på om du har betalt årsavgiften i tide? Sjekk status hos Skatteetaten her.

Årsavgiften har følgende viktige datoer:


1. januar:

På denne datoen er satsene for årsavgiften for året klare. Avgiften endrer seg fra år til år, avhengig av hva politikerne bestemmer i budsjettforhandlinger.


Denne datoen danner også grunnlaget for hvem årsavgiften sendes til. Den som står registrert som eier av bilen i kjøretøyregisteret (Autosys) får regningen uansett om bilen er solgt. Les mer lenger ned i saken!


• 20. mars:

Frist for betaling av årsavgiften. Unngå trøbbel, betal i tide. Det skal mye til å nå fram med en klage eller utsettelse.


20. mars er også fristen for å vrake en bil for å unngå årsavgift.


NB! I 2016 faller 20. mars på en søndag. Derfor er forfallet satt til 21. mars i år.


30. juni:

Vrakes bilen innen denne datoen slipper du unna med halv årsavgift. Det vil si at du får refundert halvparten av beløpet du betalte inn innen 20. mars. Du må først betale hele årsavgiften.


1. juli:

Kjøper du ny bil etter denne datoen, eller setter skilter igjen på en gammel bil der skiltene tidligere har vært levert inn, betaler du halv årsavgift. Du får faktura fra Tollvesenet.


31. desember:

Hvis du vil unngå årsavgift for neste år, må bilen avregistreres eller registreres på ny eier før året er omme.

Dette er satsene for årsavgiften i 2016


*Bil under 7500 kilo (inkl. røde prøveskilt)               kr 3.135,-


*Bil under 7500 kilo, diesel uten partikkelfilter         kr 3.655,-


*Motorsykkel                                                            kr 1.920,-


 

Tilleggsavgift for alle ovennevnte                        kr    250,-


Moped, traktor, taxi, veteran, elbil med flere            kr    445,-

Hvem får regningen?


Regningen på årsavgiften blir sendt til den som sto registrert som eier av kjøretøyet pr. 1. januar. Blir kjøretøyet solgt og registrert på ny eier før forfall for avgiften, blir allikevel kravet sendt til den som var registrert som eier 1.januar.


Ved salg før forfall av årsavgiften, anbefaler vi at du regulerer hvem som er ansvarlig for betaling av avgiften i kjøpekontrakten. Det kan imidlertid være lurt å betale årsavgiften før forfall eller ved overlevering av bilen.


Selger du en bil der årsavgiften allerede er betalt, er det lurt å selge bilen slik at ny eier registreres før 1. januar. Med andre ord; har du planer om å selge bilen din, er det lurt å få gjort det før nyttår. Da får den nye eieren regningen på årsavgiften, og dere er vel forlikte.

Det er dyrt å somle med årsavgift


Hvis avgiften betales for sent, påløper det en tilleggsavgift på kr. 250,-. 


For mopeder, traktorer, taxi, veteranbiler, elbiler og andre er tilleggsavgiften 50 kroner.


I april sender Tollvesenet ut purring til eier på purretidspunktet. Har bilen skiftet eier mellom 1. januar og 20. mars skal ny eier ikke få tilleggsavgift.


I de tilfeller årsavgiften ikke betales, vil den bli inndrevet gjennom Statens innkrevingssentral. Kravet rettes mot den som sto registrert som eier per 1. januar. Nye eier vil få et vedtak om avskilting.


Vær klar over at Tollvesenet ikke er bundet av avtaler som måtte være inngått mellom selger og kjøper knyttet til fordeling av avgiftskravet. Derfor er det viktig å avklare hvem som skal betale årsavgiften når bilen skifter eier.

Hvordan slippe å betale årsavgift


For å slippe å betale årsavgift, må skiltene leveres inn før 31.12. Har bilen skilter på etter dette tidspunkt vil det bli utsendt krav om årsavgift.


Årsavgiften vil også falle bort i sin helhet hvis bilen leveres til vraking hos godkjent bilopphuggeri eller vrakplass før forfall. I slike tilfeller kan man se bort fra et eventuelt krav. Vrakes bilen etter forfallsdato og før 30. juni refunderes halv avgift til siste eier. Refusjonen vil bli automatisk utbetalt, som regel i løpet av måneden etter vraking. For kjøretøyer som leveres til vraking etter 30. juni, gis det ingen reduksjon i avgiften.


Her finner du komplett oversikt over satsene på årsavgift