Før og ved utflytting

Før og Ved flytting

Huskeliste Før Flytting


Bestem flyttedato i god tid og kontakt flyttebyrå for uforpliktende tilbud.


Skal du ha fotografering/visning, og må flytte ut noe innbo? Da bør du sørge for at du har en god og sikker lagringsplass til innboet.


Skal du pakke hele eller deler av innboet selv? Se til at du har nok å pakke i.


Hvor skal flyttebilen stå? Er det nødvendig å reservere/holde av plass til den eller legge ut "nabovarsel"?


Hvis du har husdyr, hvordan skal de transporteres?


Meld flytting hos Skateetaten/Folkeregisteret, Posten og eventuellt andre (Bank, Lånekassen, Forsikring....)


Omadressering av aviser, tidsskrifter og andre du får post fra som ikke blir automatisk oppdatert fra folkeregisteret.


Varsle ny og gammel skole/barnehage


Flytter du ut av kommunen? Bytt fastlege


Har du oversikt over alle nøkler og eventuelle kopier?


Har du eiendeler til lagring, rens eller reparasjon?


Ved eventuell befaring av utflytter bolig(ved leie). Avtal befaringsdag med huseier når du sier opp leieavtalen.

Gå sammen gjennom hva som skal gjøres i boligen før endelig befaring finner sted.


Utvask. Skal du ta det selv eller leie inn hjelp? Sjekk priser i god tid.

Utflyttings dagen.

Huskeliste ved utflytting:


Huset er snart tomt og flyttebilen skal straks dra. Har du husket alt?


Har du sjekket loft, kjeller, skap og boder for gjenglemte ting?


Er alle nøkkler tatt med eller overlevert?


Lukket alle vinduene og låst alle dører?


Sett ovnene på minimum, frostsikring.


Har du lest av strøm og vannmåler?


Toalettartikler, kaffetrakter/maskin andre ting du trenger til pakking/utpakking pakkes i en egen eske, og settes sist i flyttebilen.


Er alle punktene til befaringen gjort? Sikre depositumet og lever boligen i samme stand du overtok den.